ជួយក៏ខុស មិនជួយក៏ខុស វគ្គ2 ២គ្រួសារ | 2 Family Comedy Ep2 | sok sabay

រឿងកំប្លែង "សំណើចគ្រួសារខ្ញុំ" មានចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៧៖៣០នាទីយប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍​CTN TV !!!