Bac tv. Անցած բոլոր տարիների ղեկավարները եղել են տարբեր երկրների գործակալներ․ Սամվել Բեկթաշյան

Հին ազգերը պետք է միավորվեն․․․