ហេតុអ្វីត្រូវកើតទុក្ខ? - Why be sad? | សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]

សម្ដែងដោយ ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា | VEN SAN SOCHEA រចនារូបភាព និង វីដេអូដោយ ៖ ប៊ុនណា​ រ៉ូត | BUNNA RAUT សូមកុំភ្លេចចុច Like 👍, Subscribe🌹, Comment💬, Share💌ការចែករំលែករបស់អ្នកគឺជាការចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌។ Video TITLE : ធុញនិងជីវិតរាល់ថ្ងៃ - សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ] Video URL : https://youtu.be/Y0vQgpXC75k Music Intro : ដើម្បីកូន Music Outro : បទ​ មាឃបូជា ច្រៀងដោយ ៖ ភឿន ស្រីពៅ ========================================================= ⊙ 🌷 មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀត | Watch other videos.​ 🌷 1.មានជីវិតត្រូវតែប្រឹង - សាន សុជា - San Sochea [ Khmer Dhamma Page ] https://youtu.be/Bxq5t8Do-Yg 2.នឹកគេ - សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ] https://youtu.be/G-_V6cvokmM 3.តានតឹងចិត្ត - សាន សុជា - San Sochea [ Khmer Dhamma Page ] https://youtu.be/a1hMEkFDB5s 4.វិញ្ញាណវិលវល់ - សាន សុជា - San Sochea [ Khmer Dhamma Page ] https://youtu.be/AJidsjW6NT4 5.តាមដានចិត្ត - សាន សុជា - San Sochea [ Khmer Dhamma Page ] https://youtu.be/lua1mUe8qOE ========================================================= 🌷 ទាក់ទង់ខ្ញុំតាមរយះ៖🌷 Facebook: https://www.facebook.com/Khmerdhammapage Twitter: https://twitter.com/Khmerdhammapage YouTube: http://www.youtube.com/Khmerdhammapage Check out our Official Website: http://5000-years.org #SanSochea #សានសុជា នេះជាឆានែល ខ្មែរដាម៉ាផេក បង្កើតក្នុងគោលបំណង​ផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខែ្មរ។ ខេត្ត ពោធិ៍សាត់, ប្រទេសកម្ពុជា ។