ចិនតេស្ដមីស៊ីលបាញ់នាវាផ្ទុកយន្ដហោះ ចំពេលអាមេរិកចាប់ដៃអូស្រ្ដាលីសមយុទ្ធ នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង

ស្ដាប់ព័ត៌មានផ្សេងទៀត៖ ១.ចិនចាប់ផ្ដើមលើកមុខមាត់របបរដ្ឋប្រហារភូមានៅវេទិកាអន្តរជាតិបណ្ដើរៗហើយhttps://youtu.be/CQ6vhF9PFhY ២.ចិនលួងអាស៊ានបណ្ដើរ បំពានអាស៊ានបណ្ដើរ!នាវានិងយន្ដហោះចិនបន្តចូលដែន ទឹក​សមាជិកអាស៊ាន នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងhttps://youtu.be/P83-AOh5B90 »» Join Telegram: https://bit.ly/3xawMmG »» ទ្វីតធ័រ (Twitter): https://bit.ly/3sD1qSA »»ហ្វេសប៊ុក(Facebook Page):https://bit.ly/3goQJ3w »»»សូមចុច(Subscribe):👉 https://bit.ly/3tynsai និងចុចរូបកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបានការឱ្យដំណឹងនូវព័ត៌មានថ្មីៗរបស់យើង។ សូមអរគុណ៕ #China #US #SouthChinaSea