ក្រុមស្វាយសៀមចាស់ច្រៀងរាំនៅវត្តតាមុឺន / Team Trà Vinh qua múa hát tại chùa Tà Mơn

Đám cưới Thái Lanquẩy EDM cực chất| tổng hợp link nhạc: https://drive.google.com/file/d/1dGuab5iK8UetSUo8k4r9NV9UcPPhImxg/view?usp=sharing -------------------------------------------- Chào mừng các thanh niên đã đến với channels của mình!!!!!!! channels chuyên làm về những clip âm nhạc, gây cảm giác phiêu phiêu, phê phê cho người xem, rất mong được các bạn ủng hộ! Hãy subscribe để ủng hộ chúng tôi!!! ------------------------------------------- Các bạn có nhu cầu mua gôm sáp lh paga để được ưu đãi nhé link page: https://www.facebook.com/GomSapHoHa/ link page: https://www.facebook.com/Anti-troll-1826578057614140/ link facebook : https://www.facebook.com/TanPhu.9988 link google+: https://plus.google.com/u/1/117716853289308624354 *************************** © mọi thắc mắc về bản quyền cũng như đóng góp về nội dung clip hãy gửi về gmail: cuapro7111993@gmail.com