What’s Driving California’s Mass Exodus?

V PRÍPADE VYSIELACÍCH PROBLÉMOV PREJDITE NA ZÁLOŽNÝ STREAM! http://www.bazilika.sk/ https://www.youtube.com/channel/UC_WGcuo8WX0D6y8yi-CdTGg/live Pomôžte nám svojím príspevkom skvalitniť živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. www.bazilika.sk Váš príspevok nám pomôže. Svoj dar môžete zaslať na naše číslo účtu (VÚB): IBAN: SK38 0200 0000 0029 5740 3454 (EUR) VS: 111, Do poznámky uveďte: VYSIELANIE https://www.facebook.com/studio7bolestna http://www.bazilika.sk/ https://www.facebook.com/BazilikaSedembolestnej