ម៉ែមកពន្យល់សពស្រស់ៗ Wow! | Khmer Cartoon | Tokata |​ Khmer Fairy Tale | រឿងនិទាន លោកតា​​

សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនា វីដេអូ នៅក្នុង Channel Rerng NiteanLokta #រឿងនិទាន លោកតា ។ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាច្រើនទៀត ។ #Tokata #Khmer #Cartoon I hope you enjoy this video and please subscribe for more videos.