រឿននិទានអប់រំ | កម្រងរឿងទាំងបី | Khmer Education Story ep02

សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនា វីដេអូ នៅក្នុង Channel Rerng NiteanLokta #រឿងនិទាន លោកតា ។ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាច្រើនទៀត ។ #Tokata #Khmer #Cartoon I hope you enjoy this video and please subscribe for more videos.