យល់ទុក្ខ និងសុខក្នុងចិត្ត ជីវិតឈប់វង្វេង | សាន សុជា San Sochea

san sochea ចង់ឲ្យនិយាយចំៗ ច្បាស់ៗ ឬគ្រាន់តែដើម្បីលួងចិត្?ត san sochea official -------------- Website: http://www.sansochea.org Facebook: http://www.fb.com/www.sansochea.org YouTube: https://www.youtube.com/sansocheaofficials មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist) ------------------------------------------- 0១.របៀបអានភាសាបាលី: http://bit.ly/2lChN50 0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ http://bit.ly/2m4FiUu 0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ http://bit.ly/2lHOhec 0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: http://bit.ly/2k8V5B2 0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី: http://bit.ly/2m5Hr2d 0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ: http://bit.ly/2kAyjSD 0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​: http://bit.ly/2lEDAsC 0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ: http://bit.ly/2kARX11 0៩.មេរៀនព្រះអភិធម្ម http://bit.ly/2m4FiUu ១០.បកស្រាយសំណួរវិទ្យុកល្យាណមិត្ត: ​http://bit.ly/2lChXcC Keyword (ពាក្យគន្លឹះ): សាន សុជា ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា វត្តមណីរតនារាម San Sochea Ven San Sochea San Sochea Official San Sochea 2019 San Sochea mp3 San Sochea Video sansochea.org San Sochea Live San Sochea Facebook Live មេរៀនព្រះធម៌ មេរៀនព្រះអភិធម្ម ស្តាប់ព្រះធម៌