सस्तोमा कुखुराको दाना बनाउने तरिका । बनाउने तरिका देखेर दाना उद्योग तीन छक्क ।

नेपालमा बाख्रा पालन कसरी गर्ने ।। how to start goat farming in nepal ||Krishi TV HD #krishitvnepal #krishinepal Connect with Krishi TV : http://www.facebook.com/krishitvnepal Our Website: http://krishitelevision.com Please Like, Share and Subscribe !!