រីសត​​ផ្ទះ​ឈើ​​ផ្ដល់​បទពិសោធ​​ស្នាក់​នៅ​បែប​​​ស្រុក​​​​ស្រែ​ដ៏​​​​ប្រណីត​​ ក្នុង​​ភូមិ​បុរាណ​​...