រឿង កូនអកត្តញូ [សាច់រឿងពេញ] | តុក្កតា | តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ | រឿងនិទានខ្មែរ | រឿងតុក្កតា

រឿង កូនអកត្តញូ ជាប្រភេទ តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ របស់ឆាណែល #តុក្កតាព្រះនាង ។ ក្នុង រឿង តុក្កតានិយាយខ្មែរ នេះនិយាយអំពី គ្រួសារមួយដែលមានកូនប្រុសពីរនាក់ និងកូនស្រីម្នាក់ កូនប្រុសច្បងទៅរៀនជំនាញ ឯកូនប្រុសប្អូននៅជាមួយម្ដាយនឹងប្អូន ....................ដូចនេះបើ ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាកំសាន្ដ វីដេអូ តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ រឿង #កូនអកត្តញូ នេះតាំងពីដើមដល់ចប់ ក្នុងឆាណែល តុក្កតាព្រះនាង ចុះ។ សូមអរគុណសម្រាប់ការជួយគាំទ្រនូវរាល់ វីដេអូតុក្កតា របស់ឆាណែលយើងខ្ញុំ! _____________________________________________________________________ អរគុណដល់ឆាណែល : @Maraing Muong https://www.youtube.com/channel/UCrfmV9OHAWR9b0pLH7Dr2pw ដែលបានផ្ដល់ រូបភាពមួយចំនួនសម្រាប់ផលិតវីដេអូនេះ