ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីកូនប្រសារស្រី ដេញម្តាយក្មេកចេញពីផ្ទះនិងជេប្រមាថ