រឿងនិទានខ្មែរ Fairy Tales | Movie Review​ Live #២

#KHMERNITERN រឿង​ ​យកចិត្តទុកដាក់លើសពីស្រលាញ់ បញ្ចូលសំឡេងដោយ : ខ្មែរ និទាន ( khmer nitern ) Music SOURCE : Kevin Macleod Subscribe : https://www.youtube.com/channel/UChcUmc-0Fkkq1khNJlfEpmw?view_as=subscriber Facebook Page : KHMER NITERN សូម​អភ័យទោស​រាល់​ពាក្យពេចន៍​និង​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ដែល​ខ្ញុំ​និយាយ​ទៅមានការ​លើសលស់​និង​ខុស​ឆ្គង​ត្រង់​ប្រការ​ណាមួយ យើងខ្ញុំ​រីករាយ​នឹង​ទទូល​ការ​រិះគន់​ដើម្បី​ស្ថាបនា​ពីសំណាក់​អ្នក​ស្តាប់​ទាំង​អស់​គ្នា​។​សូមអរគុណ​ Thank you for watching my video... I hope you like and subscribe​. I will make good video khmer Fairy Tales distribute to all people every day .If you think my video is good don't for get click like share and subscriber . If you want to contact me please call 086427790 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------