Էրիզ - Թռչող ափսե, 1 ին մաս․ ՄԱՐԳԱԳԵՏՆԱՅԻՆ ՖԵՆՈՄԵՆԸ