សំណើចគ្រួសារខ្ញុំ វគ្គ មានភ្ញៀវនៅផ្ទះ និងជនបទ |​ My Funny Family

រឿងកំប្លែង "សំណើចគ្រួសារខ្ញុំ" មានចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៧៖៣០នាទីយប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍​CTN TV !!!